افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند

افزايش عملكرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند   در مقاله افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنا ...

افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن بهتر است قبل از مطالعه اين مقاله، مقاله افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در ...

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن

افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت

افزایش عملکرد چیست افزایش عملكرد شايد برای بسیاری از افرادی که به دنبال رونق کسب و کار، کارآفرینی، تحول فردی و سازمانی و .... هستند و نام آشنایی باشد. ...

افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it اعتماد به نفس همان کلمه معروفی که در طول روز بارها و بارها خود و دیگران را به خاطر داشتن و نداشتن آن ...

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it

قرص کاهش ترس سخنرانی

قرص كاهش ترس سخنراني ترس از سخنراني اين روزها كه مردم براي بهبود ارتباطات و وضع كار و بارشان مجبورند زمان بيشتري را صحبت و سخنراني كنند بيشتر به چشم م ...

قرص کاهش ترس سخنرانی

طراحی اسلاید در پاورپوینت

طراحي اسلايد در پاورپوينت سادگي و دوري كردن از تجملات در تمام مسائل اين روزها دغدغه مردم شده است. در طراحی اسلايد در پاورپوينت نيز سادگی شرط اول پذيرش ...

طراحی اسلاید در پاورپوینت

هنر خوب گوش دادن

هنر خوب گوش دادن همانطور كه در مقاله گوش دادن_اثرگذاری گوش دادن موثر در زندگی اشاره كردیم; مهارت و هنر خوب گوش دادن يا گوش دادن موثر باعث بهبود روابط  ...

هنر خوب گوش دادن

قرص کاهش ترس از سخنرانی

ترس از سخنراني و صحبت كردن در جمع وقتي شما داراي توانايي ها و اطلاعات بالا در يك موضوع باشيد و به خاطر ترس نتوانيد آن را به خوبي ارائه كنيد چه اتفاقي ...

قرص کاهش ترس از سخنرانی

شیب (the dip)- معرفی کتابی از ست گودین

شيب بسیاری از افرادی که در زمینه مدیریت فعالیت می کنند با ست گودین، پدیدآور، کارآفرین و سخنران آشنایی دارند. گودین یکی از نویسندگانی است که کتابهای مد ...

شیب (the dip)- معرفی کتابی از ست گودین

اسلاید سازی_از طراحی تا ارائه

همانطور كه در مقاله پاورپوينت –جان بخشِ در حاشيه گفتم امروز ارائه هاي ما به خاطر به كار گيري شيوه هاي قديمي و نادرست ارائه و اسلايد سازی مورد قهر مردم ...

اسلاید سازی_از طراحی تا ارائه
افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند

افزايش عملكرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند   در مقاله افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنا...

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن بهتر است قبل از مطالعه اين مقاله، مقاله افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در...

افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت

افزایش عملکرد چیست افزایش عملكرد شايد برای بسیاری از افرادی که به دنبال رونق کسب و کار، کارآفرینی، تحول فردی و سازمانی و .... هستند و نام آشنایی باشد.

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it اعتماد به نفس همان کلمه معروفی که در طول روز بارها و بارها خود و دیگران را به خاطر داشتن و نداشتن آن...

قرص کاهش ترس سخنرانی

قرص كاهش ترس سخنراني ترس از سخنراني اين روزها كه مردم براي بهبود ارتباطات و وضع كار و بارشان مجبورند زمان بيشتري را صحبت و سخنراني كنند بيشتر به چشم م...

طراحی اسلاید در پاورپوینت

طراحي اسلايد در پاورپوينت سادگي و دوري كردن از تجملات در تمام مسائل اين روزها دغدغه مردم شده است. در طراحی اسلايد در پاورپوينت نيز سادگی شرط اول پذيرش...

هنر خوب گوش دادن

هنر خوب گوش دادن همانطور كه در مقاله گوش دادن_اثرگذاری گوش دادن موثر در زندگی اشاره كردیم; مهارت و هنر خوب گوش دادن يا گوش دادن موثر باعث بهبود روابط ...

قرص کاهش ترس از سخنرانی

ترس از سخنراني و صحبت كردن در جمع وقتي شما داراي توانايي ها و اطلاعات بالا در يك موضوع باشيد و به خاطر ترس نتوانيد آن را به خوبي ارائه كنيد چه اتفاقي...

شیب (the dip)- معرفی کتابی از ست گودین

شيب بسیاری از افرادی که در زمینه مدیریت فعالیت می کنند با ست گودین، پدیدآور، کارآفرین و سخنران آشنایی دارند. گودین یکی از نویسندگانی است که کتابهای مد...

اسلاید سازی_از طراحی تا ارائه

همانطور كه در مقاله پاورپوينت –جان بخشِ در حاشيه گفتم امروز ارائه هاي ما به خاطر به كار گيري شيوه هاي قديمي و نادرست ارائه و اسلايد سازی مورد قهر مردم...

 

افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند

افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند
افزایش عملکرد-چه عادت هایی باعث کاهش عملکرد و جلوگیری از افزایش عملکرد می شوند   در مقاله افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن خواندی...
بیشتر بخوانید

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن

افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن
افزایش عملکرد- افزایش عملکرد و تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن بهتر است قبل از مطالعه این مقاله، مقاله افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت ر...
بیشتر بخوانید

افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت

افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش عملکرد در دستیابی به موفقیت
افزایش عملکرد چیست افزایش عملکرد شاید برای بسیاری از افرادی که به دنبال رونق کسب و کار، کارآفرینی، تحول فردی و سازمانی و …. هستند و نام آشنایی باشد.
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it

معرفی کتاب – confidence: finding it and living it
معرفی کتاب – confidence: finding it and living it اعتماد به نفس همان کلمه معروفی که در طول روز بارها و بارها خود و دیگران را به خاطر داشتن و نداشتن آن مورد قضاوت قرار می...
بیشتر بخوانید

قرص کاهش ترس سخنرانی

قرص کاهش ترس سخنرانی
قرص کاهش ترس سخنرانی ترس از سخنرانی این روزها که مردم برای بهبود ارتباطات و وضع کار و بارشان مجبورند زمان بیشتری را صحبت و سخنرانی کنند بیشتر به چشم می خورد ! و اکثر مردم...
بیشتر بخوانید

طراحی اسلاید در پاورپوینت

طراحی اسلاید در پاورپوینت
طراحی اسلاید در پاورپوینت سادگی و دوری کردن از تجملات در تمام مسائل این روزها دغدغه مردم شده است. در طراحی اسلاید در پاورپوینت نیز سادگی شرط اول پذیرش ارائه به سبک اسلاید...
بیشتر بخوانید

هنر خوب گوش دادن

هنر خوب گوش دادن
هنر خوب گوش دادن همانطور که در مقاله گوش دادن_اثرگذاری گوش دادن موثر در زندگی اشاره کردیم; مهارت و هنر خوب گوش دادن یا گوش دادن موثر باعث بهبود روابط  و ایجاد حس احترام د...
بیشتر بخوانید

قرص کاهش ترس از سخنرانی

قرص کاهش ترس از سخنرانی
ترس از سخنرانی و صحبت کردن در جمع وقتی شما دارای توانایی ها و اطلاعات بالا در یک موضوع باشید و به خاطر ترس نتوانید آن را به خوبی ارائه کنید چه اتفاقی رخ میدهد؟ بگذارید دا...
بیشتر بخوانید

شیب (the dip)- معرفی کتابی از ست گودین

شیب (the dip)- معرفی کتابی از ست گودین
شیب بسیاری از افرادی که در زمینه مدیریت فعالیت می کنند با ست گودین، پدیدآور، کارآفرین و سخنران آشنایی دارند. گودین یکی از نویسندگانی است که کتابهای مدیریتی او جز پرفروشتر...
بیشتر بخوانید

اسلاید سازی_از طراحی تا ارائه

اسلاید سازی_از طراحی تا ارائه
همانطور که در مقاله پاورپوینت –جان بخشِ در حاشیه گفتم امروز ارائه های ما به خاطر به کار گیری شیوه های قدیمی و نادرست ارائه و اسلاید سازی مورد قهر مردم قرار گرفته اند.پس م...
بیشتر بخوانید

گوش دادن_اثرگذاری گوش دادن موثر در زندگی

گوش دادن_اثرگذاری گوش دادن موثر در زندگی
ارتباطات،چیزی است که همه ما در این دنیای مدرنیته که هر روز در حال پیشرفت و تغییر است در تلاشیم تا آن را بهبود دهیم و مطلع هستیم که بهبود ارتباطات،برابر با پیشرفت در کار،ر...
بیشتر بخوانید

پاورپوینت –جان بخشِ در حاشیه

پاورپوینت –جان بخشِ در حاشیه
پاورپوینت –جان بخشِ در حاشیه داستان از آنجائی شروع می شود که قرار است ما برای درک بهتر و کمک به فهم مطالبی که قصد ارائه آنها را داریم در سمینار یا کلاس هایمان یا حتی برای...
بیشتر بخوانید