مطالب توسط فرشته رسولیان

آموزش تحلیل بنیادی و مقدمه ای بر شروع تحلیل بنیادی شرکت های بورسی

آموزش تحلیل بنیادی و مقدمه ای بر شروع تحلیل بنیادی شرکت های بورسی چندی پیش در مقاله تحلیل بنیادی چیست به بیان معنا و مفهوم تحلیل بنیادی پرداختیم . تحلیل بنیادی همانطور که از نام آن مشخص است به صورت ریشه ای به تحلیل یک سهم می پردازد. اینکه چرا سهم رشد کرده و خبرهای […]